Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
|
Inregistrare grup tinta

Academia de Studii Economice Bucuresti

Reprezentant
Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune
Cod fiscal
4433775
CUI
ASE_logo.gif (243 Vizualizari)
Addresa
Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, cod 010374, O.P. 22, Bucureşti
Telefon fix
00-40-21-319.19.00 interior 118, 228
Fax
004021.319.19.89
E-mail
Descriere
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune îşi propune să atingă un nivel de excelenţă în cercetarea ştiinţifică, să fie lider în asigurarea unui învăţământ superior de calitate şi să dezvolte oportunităţi pentru formarea continuă
Domeniu principal de activitate
caen 8030 - Invatamantul superior
Produse si servicii
Ciclul de licenta. Acest program vizează dezvoltarea competenţelor fundamentale în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune. Printr-un plan de învăţământ modern, facultatea CIG răspunde nevoilor actuale ale mediului de afaceri. Masterat Facultatea organizează diverse tipuri de programe de masterat: de aprofundare sau complementare, cu frecvenţă în campus sau on-line, cu acreditări de la organismele profesiei contabile naţionale şi/sau internaţionale, cu predare în limba română sau engleză/franceză. Doctorat Facultatea organizeaza doctoratul, invatamant cu frecventa si fara frecventa in specializarile: Contabilitate manageriala; Contabilitate si audit; Contabilitate internationala; Analiza economico-financiara; Informatica de gestiune; Drept.
Politica de dezvoltare a culturii A&I
In contextul actual al societatii informationale si al unei economii bazate pe cunostinte, facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune pregateste In mod egal, economisti cu o dubla competenta, contabila si informatica. Reforma contabilitatii din România dezvolta si multiplica rolul specialistilor contabili cu inalta calificare in domeniul productiei si utilizarii informatiei contabile, gestiunii eficiente a resurselor separate pe entitati patrimoniale, evaluarilor de patrimoniu si de societati comerciale, analizei economico-financiare si studiilor de fezabilitate a intreprinderilor. Un element nou introdus de reforma contabilitatii, care atesta valoarea si recunoasterea sociala a specialistului in acest domeniu, este cel al liberalizarii profesiei de expert contabil, contabil autorizat si auditor financiar. Un asemenea demers este reflexul nevoii de consultanta si pilotare In administrarea resurselor si afacerilor, in asa fel incât acestea sa aiba o profitabilitate maxima. Calculatorul electronic constituie astazi un instrument indispensabil pentru gestiunea economica, capabil nu numai sa simplifice si sa accelereze procesele de prelucrare si stocare a datelor ci si sa potenteze munca economistului contabil prin implementarea de metode si tehnici de analiza, diagnostic si decizie din ce in ce mai riguroase si complexe. Acesta solicita specialisti care sa posede, alaturi de cunostinte aprofundate de gestiune economica, o formare adecvata in domeniul informaticii. In acest cadru, activitatea desfasurata de absolventii acestei specializari, vizeaza si perfectionarea continua, a procedurilor informationale orientate spre urmarirea si evaluarea activitatii unitatilor si agentilor economici. Aceasta se realizeaza prin analiza si structurarea fluxurilor informationale existente, proiectarea de aplicatii si sisteme informatice de gestiune, implementarea si mentinerea lor in exploatare. Un alt domeniu de activitate de mare noutate, aparut ca o consecinta directa a cresterii rapide a rolului sistemelor informatice de gestiune in activitatea unitatilor economice il constituie auditarea sistemelor si aplicatiilor informatice aflate in exploatare. Specialistul in contabilitate si informatica de gestiune are aici rolul de a verifica corectitudinea si eficacitatea metodelor si mijloacelor adoptate pentru asigurarea sigurantei in functionare a sistemelor, asigurarea calitatii si confidentialitatii datelor si rezultatelor oferite utilizatorilor.
Domenii de inovare ce prezinta interes
  • Produs
  • Proces
  • Organizational
  • Marketing
Studii de caz legate de dezv. culturii A&I
politica ASE.pdf (282 Vizualizari)
Sigla organizatie

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

2010 - 2011

Abonare Newsletter

Abonare NewsLetter

Vă puteţi abona la lista de discuţii Newsletter completând formularul de mai jos:
Puteţi alege în orice moment modificarea opţiunilor exprimate sau renunţarea la acest serviciu.